Home

Welkom op onze website

KNV E.H.B.O.  Afd. Terbregge-Ommoord (officiële naam in de statuten van 19-09-1984: De afdeling Terbregge-Ommoord van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken) gevestigd te Rotterdam is opgericht op 01-01-1961 en verzorgt  E.H.B.O.-cursussen en dienstverleningen bij (sport)evenementen.

Onderdeel van:
Landelijk bureau KNV EHBO
Kwikstaartlaan 28, 3704 GD Zeist
(030) 696 99 99
E-mail: info@koninklijke-ehbo.nl
KvK 40531395

Rechtsvorm met volledige rechtsbevoegdheid.

De cursussen van Het Oranje Kruis: Diploma Eerste Hulp beginners en Oranje Kruis Diploma Eerste Hulp herhaling bestaan uit theorie en praktijk. Er wordt o.a. gewerkt met een AED (Automatische Elektronische Defibrillator) en met reanimatiepoppen van alle leeftijden. (baby, kleuter, kind en volwassenen)

De cursus Diploma Eerste Hulp beginners wordt afgesloten met een examen dat wordt afgenomen door een examinator van  Het Oranje Kruis.

Doelstelling overgenomen uit de statuten pag.1 en 2 van 19-09-1984:

Het vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de verlening van eerste hulp bij ongelukken

Zij tracht dit te bereiken door:

  1. Het organiseren van cursussen, waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken.
  2. Het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en praktisch te onderhouden en te vervolgen, ten einde verlenging van het zogenaamde EHBO-diploma mogelijk te maken
  3. Het aanschaffen en uitreiken van materiaal
  4. Alle wettige middelen, die niet in strijd zijn met de statuten en reglementen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken; één en ander in de ruimste zin des woords.

Onze vereniging vertegenwoordigt volgens de Belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling. (ANBI)