Dienstverlening

Ook bij evenementen, zoals sportwedstrijden, schoolreisjes, jeugdactiviteiten, en uitstapjes enz. is het belangrijk dat er gediplomeerde eerste hulpverleners aanwezig zijn.

Als er iemand onwel wordt of een blessure oploopt is het handig om iemand in de buurt te hebben die eerste hulp kan verlenen, en niet in de laatste plaats een geruststellend woord heeft voor het slachtoffer.

Heeft u bij een evenement twee of meer gediplomeerde eerste hulpverleners nodig, dan doen wij een verzoek aan onze leden om zich beschikbaar te stellen.

De vereniging zal mede n.a.v. uw opgave bepalen, hoeveel eerste hulpverleners en welke middelen er nodig zullen zijn voor uw evenement.

Uw opgave moet minimaal 2 weken voor het evenement bij ons aangemeld zijn, dit om voorbereidingen te kunnen treffen en u een opgave te kunnen sturen.

De vereniging beschikt o.a. over de volgende middelen:

 • Herkenbare en professionele EHBO kleding
 • 4x Eerste hulpverleningstenten (easy up 3 x 3 meter)
 • 1x Automatisch Externe Defibrillator (A.E.D.)
 • 1x Veldbed
 • 2x Brancard
 • 2x Rolstoelen
 • 4x Stoelen
 • 2x Tafels
 • 4x Portofoons (PMR 446.Mhz)
 • 2x Koelbox voor ijspacks
 • 3x Eerste hulp rugtassen
 • 2x Eerste hulp draagtassen

De kosten voor deze dienstverlening zijn op basis van kostprijs en zijn als volgt opgebouwd:

 • Vergoeding eerste hulpverleners,
 • Kilometervergoeding,
 • Materiaal en materieel kosten.

Voor meer informatie of voor een evenement opgave kunt u contact opnemen met ons secretariaat.